Regne om Kraft

   

  Numre i vitenskapelig notasjon
Regne om Kraft:


På kalkulatoren kan du angi en konverteringsverdi og opprinnelig måleenhet; for eksempel '382 Mikronewton'. Du kan enten bruke måleenhetens fulle navn eller forkortelsefor eksempel enten 'Mikronewton' eller 'µN'. Så avgjør kalkulatoren hvilken måleenhetskategori som skal konverteres, i dette eksempelet 'Kraft'. Deretter konverteres angitt verdi til alle kjente måleenheter. Du kan finne konverteringsresultatet ditt i den resulterende listen. Uansett hvilke muligheter en bruker, slipper du å søke lenge etter resultatet ditt i lange lister med en rekke ytterligere kategorier og utallige støttede måleenheter. Kalkulatoren håndterer dette for oss og leverer resultatene lynraskt.

Matematiske uttrykk

Kalkulatoren gir oss også muligheten til å bruke matematiske uttrykk. Ikke bare kan du koble resultater sammen, slik som for eksempel '(97 * 13) µN'. Men ulike måleenheter kan også kobles direkte med hverandre i konverteringen. Ta for eksempel dette eksempelet her: '67 Mikronewton + 82 Mikronewton' eller '28mm x 43cm x 58dm = ? cm^3'. Måleenhetene må passe inn med hverandre og gi mening når de kombineres slik.

Numre i vitenskapelig notasjon

Hvis 'Numre i vitenskapelig notasjon' er merket av, vises svaret i potens. For eksempel, 6,762 864 135 988 8×1021. I denne presentasjonsformen blir nummeret segmentert i potens, her 21, og det faktiske nummeret her 6,762 864 135 988 8. På enheter med begrenset sifferkapasitet, som f.eks. på lommekalkulatorer, kan numre også skrives som 6,762 864 135 988 8E+21. Dette gjøre det enklere å lese større og mindre numre. Når denne ruten ikke er merket av blir nummeret vist i vanlig format. Det vil for eksempel se slik ut: 6 762 864 135 988 800 000 000. Uansett hvordan svaret blir vist, har kalkulatorens 14 desimaler som høyest presisjonsverdi. Det skal være presist nok til de fleste bruksområder.


neste kategori