Enhets kalkulator

   

  Numre i vitenskapelig notasjon
Regne om Attometer til Femtometer (am til fm):

  1. Velg aktuell kategori fra listen.
  2. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Grunnleggende, aritmetiske funksjoner: addisjon (+), subtraksjon (-), multiplikasjon (*, x), divisjon (/, :, ÷), eksponent , kvadratrot (√), parentes og π (pi) er alle funksjoner som støttes nå.
  3. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om.
  4. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til.
  5. Og så, når resultatet vises, kan du i tillegg runde tallet til et angitt antall desimaler (der det lar seg gjøre).

Benytt deg av kalkulatorens måleenheter

kalkulatoren kan du angi en konverteringsverdi og opprinnelig måleenhet; for eksempel '830 Attometer'. Du kan enten bruke måleenhetens fulle navn eller forkortelsefor eksempel enten 'Attometer' eller 'am'. Så avgjør kalkulatoren hvilken måleenhetskategori som skal konverteres, i dette eksempelet 'Lengde'. Deretter konverteres angitt verdi til alle kjente måleenheter. Du kan finne konverteringsresultatet ditt i den resulterende listen. Du kan også angi verdien du vil konvertere slik: '45 am til fm' eller '29 am to fm' eller '62 Attometer -> Femtometer' eller '84 am = fm' eller '17 Attometer til fm' eller '29 am til Femtometer' eller '14 Attometer to Femtometer'. I dette tilfellet finner kalkulatoren ut hvilken måleenhet verdien skulle konverteres til. Uansett hvilke muligheter en bruker, slipper du å søke lenge etter resultatet ditt i lange lister med en rekke ytterligere kategorier og utallige støttede måleenheter. Kalkulatoren håndterer dette for oss og leverer resultatene lynraskt.

Matematiske uttrykk

Kalkulatoren gir oss også muligheten til å bruke matematiske uttrykk. Ikke bare kan du koble resultater sammen, slik som for eksempel '(45 * 99) am'. Men ulike måleenheter kan også kobles direkte med hverandre i konverteringen. Ta for eksempel dette eksempelet her: '830 Attometer + 2490 Femtometer' eller '55mm x 18cm x 52dm = ? cm^3'. Måleenhetene må passe inn med hverandre og gi mening når de kombineres slik.

Numre i vitenskapelig notasjon

Hvis 'Numre i vitenskapelig notasjon' er merket av, vises svaret i potens. For eksempel, 1,852 623 439 931 3×1026. I denne presentasjonsformen blir nummeret segmentert i potens, her 26, og det faktiske nummeret her 1,852 623 439 931 3. På enheter med begrenset sifferkapasitet, som f.eks. på lommekalkulatorer, kan numre også skrives som 1,852 623 439 931 3E+26. Dette gjøre det enklere å lese større og mindre numre. Når denne ruten ikke er merket av blir nummeret vist i vanlig format. Det vil for eksempel se slik ut: 185 262 343 993 130 000 000 000 000. Uansett hvordan svaret blir vist, har kalkulatorens 14 desimaler som høyest presisjonsverdi. Det skal være presist nok til de fleste bruksområder.