Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Millinewton.Regne om Millinewton:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Kraft'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Millinewton [mN]'. Verdien vil så regnes om til alle måleenheter kalkulatoren kjenner til.

Regne om Millinewton