Måleenhet omregner

   

  Numre i vitenskapelig notasjon
Regne om Attometer (am):


På kalkulatoren kan du angi en konverteringsverdi og opprinnelig måleenhet; for eksempel '965 Attometer'. Du kan enten bruke måleenhetens fulle navn eller forkortelsefor eksempel enten 'Attometer' eller 'am'. Så avgjør kalkulatoren hvilken måleenhetskategori som skal konverteres, i dette eksempelet 'Lengde'. Deretter konverteres angitt verdi til alle kjente måleenheter. Du kan finne konverteringsresultatet ditt i den resulterende listen. Uansett hvilke muligheter en bruker, slipper du å søke lenge etter resultatet ditt i lange lister med en rekke ytterligere kategorier og utallige støttede måleenheter. Kalkulatoren håndterer dette for oss og leverer resultatene lynraskt.

Matematiske uttrykk

Kalkulatoren gir oss også muligheten til å bruke matematiske uttrykk. Ikke bare kan du koble resultater sammen, slik som for eksempel '(14 * 94) am'. Men ulike måleenheter kan også kobles direkte med hverandre i konverteringen. Ta for eksempel dette eksempelet her: '965 Attometer + 2895 Attometer' eller '79mm x 45cm x 53dm = ? cm^3'. Måleenhetene må passe inn med hverandre og gi mening når de kombineres slik.

Numre i vitenskapelig notasjon

Hvis 'Numre i vitenskapelig notasjon' er merket av, vises svaret i potens. For eksempel, 2,400 999 978 150 9×1029. I denne presentasjonsformen blir nummeret segmentert i potens, her 29, og det faktiske nummeret her 2,400 999 978 150 9. På enheter med begrenset sifferkapasitet, som f.eks. på lommekalkulatorer, kan numre også skrives som 2,400 999 978 150 9E+29. Dette gjøre det enklere å lese større og mindre numre. Når denne ruten ikke er merket av blir nummeret vist i vanlig format. Det vil for eksempel se slik ut: 240 099 997 815 090 000 000 000 000 000. Uansett hvordan svaret blir vist, har kalkulatorens 14 desimaler som høyest presisjonsverdi. Det skal være presist nok til de fleste bruksområder.