h·m²·°C/kcal to K·m²/W

   

  Numre i vitenskapelig notasjon


Direktekobling til denne kalkulatoren:
https://www.omregner.info/regne+om+h+m2+C+kcal+til+K+m2+W.phpRegne om h·m²·°C/kcal til K·m²/W (Varmemotstand (R-verdi)):

  1. Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Varmemotstand (R-verdi)'.
  2. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Grunnleggende, aritmetiske funksjoner: addisjon (+), subtraksjon (-), multiplikasjon (*, x), divisjon (/, :, ÷), eksponent , kvadratrot (√), parentes og π (pi) er alle funksjoner som støttes nå.
  3. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'h·m²·°C/kcal'.
  4. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'K·m²/W'.
  5. Og så, når resultatet vises, kan du i tillegg runde tallet til et angitt antall desimaler (der det lar seg gjøre).


På kalkulatoren kan du angi en konverteringsverdi og opprinnelig måleenhet; for eksempel '613 h·m2·°C/kcal'. Du kan enten bruke måleenhetens fulle navn eller forkortelse. Så avgjør kalkulatoren hvilken måleenhetskategori som skal konverteres, i dette eksempelet 'Varmemotstand (R-verdi)'. Deretter konverteres angitt verdi til alle kjente måleenheter. Du kan finne konverteringsresultatet ditt i den resulterende listen. Du kan også angi verdien du vil konvertere slik: '1 h·m2·°C/kcal til K·m2/W' eller '1 h·m2·°C/kcal to K·m2/W' eller '1 h·m2·°C/kcal -> K·m2/W' eller '1 h·m2·°C/kcal = K·m2/W'. I dette tilfellet finner kalkulatoren ut hvilken måleenhet verdien skulle konverteres til. Uansett hvilke muligheter en bruker, slipper du å søke lenge etter resultatet ditt i lange lister med en rekke ytterligere kategorier og utallige støttede måleenheter. Kalkulatoren håndterer dette for oss og leverer resultatene lynraskt.

Kalkulatoren gir oss også muligheten til å bruke matematiske uttrykk. Ikke bare kan du koble resultater sammen, slik som for eksempel '(1 * 1) h·m2·°C/kcal'. Men ulike måleenheter kan også kobles direkte med hverandre i konverteringen. Ta for eksempel dette eksempelet her: '1 h·m2·°C/kcal + 1 K·m2/W' eller '1mm x 1cm x 1dm = ? cm^3'. Måleenhetene må passe inn med hverandre og gi mening når de kombineres slik.

Hvis 'Numre i vitenskapelig notasjon' er merket av, vises svaret i potens. For eksempel, 1,234 568 ×1015. I denne presentasjonsformen blir nummeret segmentert i potens, her 15, og det faktiske nummeret her 1,234 568. På enheter med begrenset sifferkapasitet, som f.eks. på lommekalkulatorer, kan numre også skrives som 1,234 568 E+15. Dette gjøre det enklere å lese større og mindre numre. Når denne ruten ikke er merket av blir nummeret vist i vanlig format. Det vil for eksempel se slik ut: 1 234 567 890 000 000. Uansett hvordan svaret blir vist, har kalkulatorens 14 desimaler som høyest presisjonsverdi. Det skal være presist nok til de fleste bruksområder.