Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Gal til cm/s²: 1 Gal = 1 cm/s²Regne om Gal til cm/s²:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Akselerasjon'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Gal'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'cm/s²'.

Regne om Gal til cm/s²