Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Gal til cm/s²: 1 Gal = 1 cm/s²


Regne om Gal til cm/s²