Foot-poundal to Terawattår

   

  Numre i vitenskapelig notasjon


Direktekobling til denne kalkulatoren:
https://www.omregner.info/regne+om+Foot-poundal+til+Terawattaar.phpRegne om Foot-poundal til Terawattår (ftpdl til TWyr):

  1. Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Energi'.
  2. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Grunnleggende, aritmetiske funksjoner: addisjon (+), subtraksjon (-), multiplikasjon (*, x), divisjon (/, :, ÷), eksponent , kvadratrot (√), parentes og π (pi) er alle funksjoner som støttes nå.
  3. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Foot-poundal [ftpdl]'.
  4. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Terawattår [TWyr]'.
  5. Og så, når resultatet vises, kan du i tillegg runde tallet til et angitt antall desimaler (der det lar seg gjøre).


På kalkulatoren kan du angi en konverteringsverdi og opprinnelig måleenhet; for eksempel '349 Foot-poundal'. Du kan enten bruke måleenhetens fulle navn eller forkortelsefor eksempel enten 'Foot-poundal' eller 'ftpdl'. Så avgjør kalkulatoren hvilken måleenhetskategori som skal konverteres, i dette eksempelet 'Energi'. Deretter konverteres angitt verdi til alle kjente måleenheter. Du kan finne konverteringsresultatet ditt i den resulterende listen. Du kan også angi verdien du vil konvertere slik: '8 ftpdl til TWyr' eller '81 ftpdl to TWyr' eller '52 Foot-poundal -> Terawattår' eller '35 ftpdl = TWyr' eller '15 Foot-poundal til TWyr' eller '38 ftpdl til Terawattår' eller '63 Foot-poundal to Terawattår'. I dette tilfellet finner kalkulatoren ut hvilken måleenhet verdien skulle konverteres til. Uansett hvilke muligheter en bruker, slipper du å søke lenge etter resultatet ditt i lange lister med en rekke ytterligere kategorier og utallige støttede måleenheter. Kalkulatoren håndterer dette for oss og leverer resultatene lynraskt.

Kalkulatoren gir oss også muligheten til å bruke matematiske uttrykk. Ikke bare kan du koble resultater sammen, slik som for eksempel '(28 * 59) ftpdl'. Men ulike måleenheter kan også kobles direkte med hverandre i konverteringen. Ta for eksempel dette eksempelet her: '349 Foot-poundal + 1047 Terawattår' eller '22mm x 68cm x 78dm = ? cm^3'. Måleenhetene må passe inn med hverandre og gi mening når de kombineres slik.

Hvis 'Numre i vitenskapelig notasjon' er merket av, vises svaret i potens. For eksempel, 1,234 567 89×1024. I denne presentasjonsformen blir nummeret segmentert i potens, her 24, og det faktiske nummeret her 1,234 567 89. På enheter med begrenset sifferkapasitet, som f.eks. på lommekalkulatorer, kan numre også skrives som 1,234 567 89E+24. Dette gjøre det enklere å lese større og mindre numre. Når denne ruten ikke er merket av blir nummeret vist i vanlig format. Det vil for eksempel se slik ut: 1 234 567 890 000 000 000 000 000. Uansett hvordan svaret blir vist, har kalkulatorens 14 desimaler som høyest presisjonsverdi. Det skal være presist nok til de fleste bruksområder.