Utgangsverdi:


Klassiske kalkulatoren for målingsenheter:

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:
Enhets kalkulator / Omregner for å regne om måleenheter

Omregning av måleenheter er langt fra enkelt: Millimeter, centimeter, desimeter, meter, kilometer, mil, sjømil, fot, yard, tommer hhv. inches, elle, parsecs og lysår. Du kan angi avstander i alle disse måleenhetene. Og dette er på lenge ikke alle mulige måleenheter, men kun de som brukes mest. Ved flater (kvadratmeter, kvadratkilometer, ar, hektar, morgen, acre), temperaturer (celsius, kelvin, fahrenheit), hastigheter(m/s, km/t, mph, knop, mach), vekt (kilogram, metrisk tonn, US tonn, GB tonn, pound) og volum (kubikkmeter, hektoliter, imp gallon liquid, US gallon liquid, US gallon dry, barrel) er det lignende. Og for å fullføre kaoset finnes det for de fleste av disse enhetene også subenheter (-> milli, centi, desi og andre). kort: Et kaos, som ingen virkelig har oversikt over, enda mindre uten oppslagsverk og diverse hjelpere. En kalkulator for måleenheter som denne, er perfekt for omregning.

Velg aktuell kategori fra listen. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om. Verdien vil så regnes om til alle måleenheter kalkulatoren kjenner til.

Enhets kalkulator / Omregner for å regne om måleenheter