rad/min   ->   Omdreininger per sekund

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av rad/min til Omdreininger per sekund: 1 rad/min = 0,002 652 582 384 864 9 Omdreininger per sekundRegne om rad/min til Omdreininger per sekund:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Rotasjonshastighet'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'rad/min'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Omdreininger per sekund'.

Regne om rad/min til Omdreininger per sekund (Rotasjonshastighet)