Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av mol/s til µmol/min: 1 mol/s = 59 999 999,88 µmol/minRegne om mol/s til µmol/min:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Katalytisk aktivitet'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'mol/s'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'µmol/min'.

Regne om mol/s til µmol/min