Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Newton til Fahrenheit: 1 Newton [°N] = 37,454 545 454 545 Fahrenheit [°F]Regne om Newton til Fahrenheit:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Temperatur'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Newton [°N]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Fahrenheit [°F]'.

Regne om Newton til Fahrenheit