cal/min   ->   Metric horsepower

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av cal/min til Metric horsepower: 1 cal/min = 0,000 094 874 396 455 466 Metric horsepowerRegne om cal/min til Metric horsepower:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Effekt'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'cal/min'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Metric horsepower'.

Regne om cal/min til Metric horsepower (Effekt)