Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av cal/h til Foot-pound force per hour: 1 cal/h = 3,088 025 206 594 1 Foot-pound force per hour [ft-lb/h]


Regne om cal/h til Foot-pound force per hour