Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av cal/h til Foot-pound force per hour: 1 cal/h = 3,088 025 206 594 1 Foot-pound force per hour [ft-lb/h]Regne om cal/h til Foot-pound force per hour:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Effekt'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'cal/h'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Foot-pound force per hour [ft-lb/h]'.

Regne om cal/h til Foot-pound force per hour