Ton (short/US) per minute   ->   Slug per second

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Ton (short/US) per minute til Slug per second: 1 Ton (short/US) per minute [tn/min] = 1,036 031 880 9 Slug per second [slug/s]Regne om Ton (short/US) per minute til Slug per second:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Massstrømning'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Ton (short/US) per minute [tn/min]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Slug per second [slug/s]'.

Regne om Ton (short/US) per minute til Slug per second (Massstrømning)