Tola   ->   Gigatonn

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Tola til Gigatonn: 1 Tola = 0,000 000 000 000 011 663 803 8 Gigatonn [Gt]Regne om Tola til Gigatonn:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Masse'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Tola'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Gigatonn [Gt]'.

Regne om Tola til Gigatonn (Masse)