Timevinkel   ->   Gon - nygrad

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Timevinkel til Gon - nygrad: 1 Timevinkel = 16,666 666 666 667 Gon - nygradRegne om Timevinkel til Gon - nygrad:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Vinkel'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Timevinkel'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Gon - nygrad'.

Regne om Timevinkel til Gon - nygrad (Vinkel)