Thousand BTU   ->   Gigajoule

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Thousand BTU til Gigajoule: 1 Thousand BTU [MBtu] = 0,001 055 055 852 62 Gigajoule [GJ]Regne om Thousand BTU til Gigajoule:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Energi'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Thousand BTU [MBtu]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Gigajoule [GJ]'.

Regne om Thousand BTU til Gigajoule (Energi)