Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Thousand BTU til Gigajoule: 1 Thousand BTU [MBtu] = 0,001 055 055 852 62 Gigajoule [GJ]


Regne om Thousand BTU til Gigajoule