Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Therm til Terawattime: 1 Therm [thm] = 0,000 000 029 307 107 017 222 Terawattime [TWh]


Regne om Therm til Terawattime