Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Therm til Kilowattandre: 1 Therm [thm] = 105 505,585 262 Kilowattandre [kWs]Regne om Therm til Kilowattandre:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Energi'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Therm [thm]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Kilowattandre [kWs]'.

Regne om Therm til Kilowattandre