Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Tex til Nummer franske: 1 Tex = 500 Nummer franskeRegne om Tex til Nummer franske:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Tekstil måleenheter'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Tex'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Nummer franske'.

Regne om Tex til Nummer franske