Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Statute mile til Roman mile: 1 Statute mile = 1,088 129 817 444 2 Roman mileRegne om Statute mile til Roman mile:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Lengde'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Statute mile'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Roman mile'.

Regne om Statute mile til Roman mile