Square yard   ->   Square foot

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Square yard til Square foot: 1 Square yard [yd²] = 9 Square foot [ft²]Regne om Square yard til Square foot:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Areal'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Square yard [yd²]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Square foot [ft²]'.

Regne om Square yard til Square foot (Areal)