Slug per second   ->   Ton (short/US) per second

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Slug per second til Ton (short/US) per second: 1 Slug per second [slug/s] = 0,016 087 021 040 499 Ton (short/US) per second [tn/s]Regne om Slug per second til Ton (short/US) per second:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Massstrømning'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Slug per second [slug/s]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Ton (short/US) per second [tn/s]'.

Regne om Slug per second til Ton (short/US) per second (Massstrømning)