Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Skot til Kilonit: 1 Skot [sk] = 0,000 000 318 309 886 183 79 Kilonit [knt]Regne om Skot til Kilonit:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Luminans'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Skot [sk]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Kilonit [knt]'.

Regne om Skot til Kilonit