Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Sievert til Millisievert: 1 Sievert [Sv] = 1 000 Millisievert [mSv]Regne om Sievert til Millisievert:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Eekvivalentdose'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Sievert [Sv]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Millisievert [mSv]'.

Regne om Sievert til Millisievert