Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Sievert per time til Sievert per sekund: 1 Sievert per time [Sv/h] = 0,000 277 777 777 777 78 Sievert per sekund [Sv/s]


Regne om Sievert per time til Sievert per sekund