Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Rydberg til N·m: 1 Rydberg [Ry] = 0,000 000 000 000 000 002 179 872 N·mRegne om Rydberg til N·m:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Energi'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Rydberg [Ry]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'N·m'.

Regne om Rydberg til N·m