Rood   ->   Square inch

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Rood til Square inch: 1 Rood = 1 568 160 Square inch [in²]Regne om Rood til Square inch:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Areal'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Rood'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Square inch [in²]'.

Regne om Rood til Square inch (Areal)