Rod   ->   Meter

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Rod til Meter: 1 Rod = 5,029 2 Meter [m]Regne om Rod til Meter:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Lengde'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Rod'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Meter [m]'.

Regne om Rod til Meter (Lengde)