Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Rod til Meter: 1 Rod = 5,029 2 Meter [m]


Regne om Rod til Meter