Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Reyn til µPa·s: 1 Reyn = 6 894 757 000 µPa·s [µPas]Regne om Reyn til µPa·s:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Dynamisk viskositet'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Reyn'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'µPa·s [µPas]'.

Regne om Reyn til µPa·s