Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Rem per time til Millisievert per år: 1 Rem per time [rem/h] = 87 660 Millisievert per år [mSv/y]


Regne om Rem per time til Millisievert per år