Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Rem per time til Millisievert per år: 1 Rem per time [rem/h] = 87 660 Millisievert per år [mSv/y]Regne om Rem per time til Millisievert per år:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Stråledose'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Rem per time [rem/h]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Millisievert per år [mSv/y]'.

Regne om Rem per time til Millisievert per år