Rem per sekund   ->   Gray per time

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Rem per sekund til Gray per time: 1 Rem per sekund [rem/s] = 36 Gray per time [Gy/h]Regne om Rem per sekund til Gray per time:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Stråledose'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Rem per sekund [rem/s]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Gray per time [Gy/h]'.

Regne om Rem per sekund til Gray per time (Stråledose)