Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Rem per sekund til Gray per time: 1 Rem per sekund [rem/s] = 36 Gray per time [Gy/h]


Regne om Rem per sekund til Gray per time