Quarter (imperial)   ->   Pennyweight

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Quarter (imperial) til Pennyweight: 1 Quarter (imperial) = 8 166,666 666 666 7 Pennyweight [dwt]Regne om Quarter (imperial) til Pennyweight:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Masse'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Quarter (imperial)'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Pennyweight [dwt]'.

Regne om Quarter (imperial) til Pennyweight (Masse)