Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Promille til Prosent: 1 Promille [‰] = 0,1 Prosent [%]Regne om Promille til Prosent:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Parts-Per ...'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Promille [‰]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Prosent [%]'.

Regne om Promille til Prosent