Pound-force   ->   Atomic unit of force

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Pound-force til Atomic unit of force: 1 Pound-force [lbf] = 53 991 645,583 69 Atomic unit of forceRegne om Pound-force til Atomic unit of force:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Kraft'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Pound-force [lbf]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Atomic unit of force'.

Regne om Pound-force til Atomic unit of force (Kraft)