Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Pound-force second per square inch til Poise: 1 Pound-force second per square inch = 68 947,57 Poise [P]Regne om Pound-force second per square inch til Poise:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Dynamisk viskositet'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Pound-force second per square inch'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Poise [P]'.

Regne om Pound-force second per square inch til Poise