Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Pound-feet til Nanonewtonmeter: 1 Pound-feet [lbft] = 1 355 817 948,331 4 Nanonewtonmeter [nNm]Regne om Pound-feet til Nanonewtonmeter:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Dreiemoment'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Pound-feet [lbft]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Nanonewtonmeter [nNm]'.

Regne om Pound-feet til Nanonewtonmeter