Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Pound per square inch til Kilogram-force per kvadratmete: 1 Pound per square inch [psi] = 703,069 549 744 31 Kilogram-force per kvadratmete [kgf/m²]Regne om Pound per square inch til Kilogram-force per kvadratmete:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Trykk'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Pound per square inch [psi]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Kilogram-force per kvadratmete [kgf/m²]'.

Regne om Pound per square inch til Kilogram-force per kvadratmete