Pound per square inch to Inch of mercury

   

  Numre i vitenskapelig notasjon


Direktekobling til denne kalkulatoren:
https://www.omregner.info/regne+om+Pound+per+square+inch+til+Inch+of+mercury.phpRegne om psi til inHg (Pound per square inch til Inch of mercury):

  1. Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Trykk'.
  2. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Grunnleggende, aritmetiske funksjoner: addisjon (+), subtraksjon (-), multiplikasjon (*, x), divisjon (/, :, ÷), eksponent , kvadratrot (√), parentes og π (pi) er alle funksjoner som støttes nå.
  3. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Pound per square inch [psi]'.
  4. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Inch of mercury [inHg]'.
  5. Og så, når resultatet vises, kan du i tillegg runde tallet til et angitt antall desimaler (der det lar seg gjøre).


På kalkulatoren kan du angi en konverteringsverdi og opprinnelig måleenhet; for eksempel '917 Pound per square inch'. Du kan enten bruke måleenhetens fulle navn eller forkortelsefor eksempel enten 'Pound per square inch' eller 'psi'. Så avgjør kalkulatoren hvilken måleenhetskategori som skal konverteres, i dette eksempelet 'Trykk'. Deretter konverteres angitt verdi til alle kjente måleenheter. Du kan finne konverteringsresultatet ditt i den resulterende listen. Du kan også angi verdien du vil konvertere slik: '26 psi til inHg' eller '39 psi to inHg' eller '88 Pound per square inch -> Inch of mercury' eller '51 psi = inHg' eller '14 Pound per square inch til inHg' eller '76 psi til Inch of mercury' eller '2 Pound per square inch to Inch of mercury'. I dette tilfellet finner kalkulatoren ut hvilken måleenhet verdien skulle konverteres til. Uansett hvilke muligheter en bruker, slipper du å søke lenge etter resultatet ditt i lange lister med en rekke ytterligere kategorier og utallige støttede måleenheter. Kalkulatoren håndterer dette for oss og leverer resultatene lynraskt.

Kalkulatoren gir oss også muligheten til å bruke matematiske uttrykk. Ikke bare kan du koble resultater sammen, slik som for eksempel '(15 * 77) psi'. Men ulike måleenheter kan også kobles direkte med hverandre i konverteringen. Ta for eksempel dette eksempelet her: '89 Pound per square inch + 52 Inch of mercury' eller '40mm x 3cm x 65dm = ? cm^3'. Måleenhetene må passe inn med hverandre og gi mening når de kombineres slik.

Hvis 'Numre i vitenskapelig notasjon' er merket av, vises svaret i potens. For eksempel, 3,166 916 637 847 7×1022. I denne presentasjonsformen blir nummeret segmentert i potens, her 22, og det faktiske nummeret her 3,166 916 637 847 7. På enheter med begrenset sifferkapasitet, som f.eks. på lommekalkulatorer, kan numre også skrives som 3,166 916 637 847 7E+22. Dette gjøre det enklere å lese større og mindre numre. Når denne ruten ikke er merket av blir nummeret vist i vanlig format. Det vil for eksempel se slik ut: 31 669 166 378 477 000 000 000. Uansett hvordan svaret blir vist, har kalkulatorens 14 desimaler som høyest presisjonsverdi. Det skal være presist nok til de fleste bruksområder.