Pound per square foot   ->   Kilopascal

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Pound per square foot til Kilopascal: 1 Pound per square foot [psf] = 0,047 880 26 Kilopascal [kPa]Regne om Pound per square foot til Kilopascal:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Trykk'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Pound per square foot [psf]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Kilopascal [kPa]'.

Regne om Pound per square foot til Kilopascal (Trykk)