Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Pound per square foot til Kilopascal: 1 Pound per square foot [psf] = 0,047 880 26 Kilopascal [kPa]


Regne om Pound per square foot til Kilopascal