Pound per square foot to Foot of water column

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:
  Numre i vitenskapelig notasjon

Direktekobling til denne kalkulatoren:
https://www.omregner.info/regne+om+Pound+per+square+foot+til+Foot+of+water+column.phpRegne om Pound per square foot til Foot of water column (psf til ftH2O):

  1. Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Trykk'.
  2. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Grunnleggende, aritmetiske funksjoner: addisjon (+), subtraksjon (-), multiplikasjon (*, x), divisjon (/, :, ÷), eksponent (^), parentes og π (pi) er alle funksjoner som støttes nå.
  3. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Pound per square foot [psf]'.
  4. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Foot of water column [ftH2O]'.
  5. Og så, når resultatet vises, kan du i tillegg runde tallet til et angitt antall desimaler (der det lar seg gjøre).


På kalkulatoren kan du angi en konverteringsverdi og opprinnelig måleenhet; for eksempel '363 Pound per square foot'. Du kan enten bruke måleenhetens fulle navn eller forkortelsefor eksempel enten 'Pound per square foot' eller 'psf'. Så avgjør kalkulatoren hvilken måleenhetskategori som skal konverteres, i dette eksempelet 'Trykk'. Deretter konverteres angitt verdi til alle kjente måleenheter. Du kan finne konverteringsresultatet ditt i den resulterende listen. Du kan også angi verdien du vil konvertere slik: '3 psf til ftH2O' eller '83 psf to ftH2O' eller '50 Pound per square foot -> Foot of water column' eller '77 psf = ftH2O' eller '56 Pound per square foot til ftH2O' eller '83 psf til Foot of water column' eller '28 Pound per square foot to Foot of water column'. I dette tilfellet finner kalkulatoren ut hvilken måleenhet verdien skulle konverteres til. Uansett hvilke muligheter en bruker, slipper du å søke lenge etter resultatet ditt i lange lister med en rekke ytterligere kategorier og utallige støttede måleenheter. Kalkulatoren håndterer dette for oss og leverer resultatene lynraskt.

Kalkulatoren gir oss også muligheten til å bruke matematiske uttrykk. Ikke bare kan du koble resultater sammen, slik som for eksempel '(39 * 12) psf'. Men ulike måleenheter kan også kobles direkte med hverandre i konverteringen. Ta for eksempel dette eksempelet her: '363 Pound per square foot + 1089 Foot of water column' eller '26mm x 53cm x 96dm = ? cm^3'. Måleenhetene må passe inn med hverandre og gi mening når de kombineres slik.

Hvis 'Numre i vitenskapelig notasjon' er merket av, vises svaret i potens. For eksempel, 4,118 787 123 012 9×1026. I denne presentasjonsformen blir nummeret segmentert i potens, her 26, og det faktiske nummeret her 4,118 787 123 012 9. På enheter med begrenset sifferkapasitet, som f.eks. på lommekalkulatorer, kan numre også skrives som 4,118 787 123 012 9E+26. Dette gjøre det enklere å lese større og mindre numre. Når denne ruten ikke er merket av blir nummeret vist i vanlig format. Det vil for eksempel se slik ut: 411 878 712 301 290 000 000 000 000. Uansett hvordan svaret blir vist, har kalkulatorens 14 desimaler som høyest presisjonsverdi. Det skal være presist nok til de fleste bruksområder.


Hvor mange Foot of water column utgjør 1 Pound per square foot?

1 Pound per square foot [psf] = 0,016 018 929 534 49 Foot of water column [ftH2O] - Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Pound per square foot til Foot of water column.