Pound (metrisk)   ->   Slug

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Pound (metrisk) til Slug: 1 Pound (metrisk) = 0,034 260 882 780 981 SlugRegne om Pound (metrisk) til Slug:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Masse'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Pound (metrisk)'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Slug'.

Regne om Pound (metrisk) til Slug (Masse)