Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Poncelet til cal/min: 1 Poncelet [p] = 14 053,668 672 972 cal/minRegne om Poncelet til cal/min:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Effekt'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Poncelet [p]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'cal/min'.

Regne om Poncelet til cal/min