Pint liquid US   ->   Liter

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Pint liquid US til Liter: 1 Pint liquid US = 0,473 176 473 Liter [l]Regne om Pint liquid US til Liter:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Volum'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Pint liquid US'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Liter [l]'.

Regne om Pint liquid US til Liter (Volum)