Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Piconewtonmeter til Dyne-centimeter: 1 Piconewtonmeter [pNm] = 0,000 01 Dyne-centimeter [dyncm]Regne om Piconewtonmeter til Dyne-centimeter:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Dreiemoment'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Piconewtonmeter [pNm]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Dyne-centimeter [dyncm]'.

Regne om Piconewtonmeter til Dyne-centimeter