Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Perche til Twip: 1 Perche = 285 134,368 976 07 TwipRegne om Perche til Twip:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Lengde'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Perche'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Twip'.

Regne om Perche til Twip