Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Perche til Lysminutter: 1 Perche = 0,000 000 000 279 593 424 595 09 LysminutterRegne om Perche til Lysminutter:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Lengde'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Perche'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Lysminutter'.

Regne om Perche til Lysminutter