Pascal   ->   N/mm²

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Pascal til N/mm²: 1 Pascal [Pa] = 0,000 001 N/mm²Regne om Pascal til N/mm²:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Trykk'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Pascal [Pa]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'N/mm²'.

Regne om Pascal til N/mm² (Trykk)