Parts per hundred million to Parts per trillion

   

  Numre i vitenskapelig notasjon


Direktekobling til denne kalkulatoren:
https://www.omregner.info/regne+om+Parts+per+hundred+million+til+Parts+per+trillion.phpRegne om pphm til ppt (Parts per hundred million til Parts per trillion):

  1. Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Parts-Per ...'.
  2. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Grunnleggende, aritmetiske funksjoner: addisjon (+), subtraksjon (-), multiplikasjon (*, x), divisjon (/, :, ÷), eksponent , kvadratrot (√), parentes og π (pi) er alle funksjoner som støttes nå.
  3. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Parts per hundred million [pphm]'.
  4. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Parts per trillion [ppt]'.
  5. Og så, når resultatet vises, kan du i tillegg runde tallet til et angitt antall desimaler (der det lar seg gjøre).


På kalkulatoren kan du angi en konverteringsverdi og opprinnelig måleenhet; for eksempel '892 Parts per hundred million'. Du kan enten bruke måleenhetens fulle navn eller forkortelsefor eksempel enten 'Parts per hundred million' eller 'pphm'. Så avgjør kalkulatoren hvilken måleenhetskategori som skal konverteres, i dette eksempelet 'Parts-Per ...'. Deretter konverteres angitt verdi til alle kjente måleenheter. Du kan finne konverteringsresultatet ditt i den resulterende listen. Du kan også angi verdien du vil konvertere slik: '37 pphm til ppt' eller '28 pphm to ppt' eller '55 Parts per hundred million -> Parts per trillion' eller '73 pphm = ppt' eller '91 Parts per hundred million til ppt' eller '10 pphm til Parts per trillion' eller '46 Parts per hundred million to Parts per trillion'. I dette tilfellet finner kalkulatoren ut hvilken måleenhet verdien skulle konverteres til. Uansett hvilke muligheter en bruker, slipper du å søke lenge etter resultatet ditt i lange lister med en rekke ytterligere kategorier og utallige støttede måleenheter. Kalkulatoren håndterer dette for oss og leverer resultatene lynraskt.

Kalkulatoren gir oss også muligheten til å bruke matematiske uttrykk. Ikke bare kan du koble resultater sammen, slik som for eksempel '(37 * 55) pphm'. Men ulike måleenheter kan også kobles direkte med hverandre i konverteringen. Ta for eksempel dette eksempelet her: '1 Parts per hundred million + 19 Parts per trillion' eller '73mm x 91cm x 10dm = ? cm^3'. Måleenhetene må passe inn med hverandre og gi mening når de kombineres slik.

Hvis 'Numre i vitenskapelig notasjon' er merket av, vises svaret i potens. For eksempel, 4,203 456 751 872 ×1019. I denne presentasjonsformen blir nummeret segmentert i potens, her 19, og det faktiske nummeret her 4,203 456 751 872. På enheter med begrenset sifferkapasitet, som f.eks. på lommekalkulatorer, kan numre også skrives som 4,203 456 751 872 E+19. Dette gjøre det enklere å lese større og mindre numre. Når denne ruten ikke er merket av blir nummeret vist i vanlig format. Det vil for eksempel se slik ut: 42 034 567 518 720 000 000. Uansett hvordan svaret blir vist, har kalkulatorens 14 desimaler som høyest presisjonsverdi. Det skal være presist nok til de fleste bruksområder.