Ounce-inches   ->   Piconewtonmeter

Måleenhet kategori:         

Utgangsverdi:
Utgangsenhet:
Målenhet:

  tall i vitenskapelig notasjon
Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Ounce-inches til Piconewtonmeter: 1 Ounce-inches [ozin] = 7 060 000 000 Piconewtonmeter [pNm]Regne om Ounce-inches til Piconewtonmeter:

Velg aktuell kategori fra listen, i dette eksempelet 'Dreiemoment'. Skriv deretter inn verdien du vil regne om. Fra listen, velg enheten som tilsvarer verdien du vil regne om, i dette eksempelet 'Ounce-inches [ozin]'. Så velger du enheten du vil at verdien skal regnes om til, i dette eksempelet 'Piconewtonmeter [pNm]'.

Regne om Ounce-inches til Piconewtonmeter (Dreiemoment)